Meer over Systemic NLP Practitioner
http://www.stephanvanhaverbeke.be

In dit filmpje demonstreert NLP Trainer Stephan Vanhaverbeke hoe je interne conflicten en dilemma's kan wegwerken. Deze ontstaan bijvoorbeeld wanneer je een keuze moet maken tussen twee dingen die schijnbaar tegengesteld en toch evenwaardig zijn.

In eerste instantie verankert de coach deze twee 'delen', elk op één hand. Vervolgens worden de twee tegengestelde delen met elkaar verbonden door verwarring te creëren. Dit gebeurt zowel visueel en auditief als kinesthetisch.

Het gevolg is dat de oorspronkelijke emoties die gepaard gingen met de tegenstelling wegebben.

Beluister de Breinpiraten podcast: https://www.breinpiraten.be

Gebruik deze link om te verwijzen naar deze video over Interne Conflicten en NLP: http://www.youtube.com/watch?v=pGO-91...