Breinpiraten Coaches

Koen Callaerts

Koen Callaerts

Als personal efficiency trainer en coach ondersteunt Koen leidinggevenden en medewerkers om gewenste uitkomsten te bereiken.

Zowel als trainer als coach houdt hij de mensen een spiegel voor, zodat ze zich bewust worden van hun eigen organisatieblindheid. Dit zowel in de context van het individu als van een team of een bedrijf.

Koen integreert diverse tools en technieken, die hij toepast in functie van wat leidinggevenden en medewerkers doen en nodig hebben in specifieke situaties. Voor deze mensen wordt dan duidelijk wat voor hen de eerstvolgende acties zijn zodat ze er zin in hebben om die te zetten. Koen gaat heel pragmatisch te werk en beweegt mensen van 'wat er zou moeten' gebeuren naar 'wat er nodig is'.

Koen neemt dus de rol in van trainer, coach of facilitator van veranderingen op niveau van rol en identiteit, persoonlijke of collectieve overtuigingen, werkmethodes en gedrag van mensen.