Concentratie leidt tot breinhygiëne

Wist jij dat concentratie ergens onnatuurlijk is?

Mensen zijn niet gemaakt om constant 100% geconcentreerd met iets bezig te zijn. Wij kunnen slechts bewust aandacht schenken aan 5 à 9 zaken tezelfdertijd. Ons brein filtert relevante en niet relevante prikkels, al lukt dat niet altijd even goed.

Hoe meer ons brein beroep kan doen op reeds gekende patronen, gelinkt aan gekende prikkels, hoe minder energie het nodig heeft. En dat is net één van die typische eigenschappen van het brein. Het wil zo zuinig mogelijk omgaan met energie. Op die manier hebben we energie over die hoog nodig is om bliksemsnel te kunnen overgaan tot actie, in geval van levensbedreigende situaties.

Breinhygiëne

Toch is concentratie soms wenselijk en nuttig. Daarbij focus je op een specifiek element waarbij er heel selectief met overige prikkels wordt omgegaan. Die concentratie kan dan weer bijdragen tot het makkelijker creëren van nieuwe hersenverbindingen die op den duur kunnen bijdragen aan onbewuste vaardigheden, het leerproces.

Concentratie ontwikkelen en onderhouden is een vaardigheid die behoort tot breinhygiëne. En daar horen ook een aantal voorwaarden bij, waar soms al eens aan voorbij wordt gegaan. Probeer je maar eens te concentreren als je onvoldoende fris bent, gebrek hebt aan rust, onvoldoende energie, onvoldoende zuurstof. Of als je niet goed in je vel zit of gestresseerd bent…

Concentratietechnieken

In de opleiding Concentratietechnieken gaat het niet zozeer om het ontwikkelen van 'technieken' maar eerder om het delen van inzichten en in toepassing brengen van gezond boerenverstand in combinatie met wat oefeningen, tools, tips en tricks die onder andere uit de wereld van de neurofeedback komen.

Koen Callaerts

Als personal efficiency trainer en coach ondersteunt Koen leidinggevenden en medewerkers om gewenste uitkomsten te bereiken.